محتوای ویژه

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی سیر تاریخی استعار انگلیس در ایران پنجشنبه 9 دی ماه 1395 زمان كارگاه ساعت 8 تا 12 پذيرش و  صبحانه از ساعت 7 تا 8...
مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار 13 آبان ماه 1395 ساعت 12 تا 14 یادمان شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان  

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف