فراخوان ارائه راهکار برای تنظیم یک سازوکار مناسب جهت بیان اعتراضات دانشجویی در سطح دانشگاهها:

با سلام پیرو مسائل بوجود آمده در طی هفته گذشته در سطح دانشگاه صنعتی اصفهان و برخی دیگر از دانشگاهها، قطعا بدنه دانشگاه صنعتی اصفهان در گوش دادن به اعتراضات به حق دانشجویی که نارضایتی و اعتراض خویش را در چارچوب قانون بیان می‌کنند پیش قدم بوده و ان شا الله در آینده نیز خواهد بود . لیکن همانطور که مستحضرید دانشجویان محترم نیز باید از طرق قانونی مطالبات خویش را پیگیری کنند تا عده ای سودجو نتوانند از اعتراض بحق آنان سوءاستفاده کنند. ولی در غیاب یک دستورالعمل یا سازوکار مناسب در این راستا همیشه عده‌ای فرصت طلب تلاش خواهند کرد تا اینگونه اعتراضات را به نفع خویش مصادره فرموده و بعضا با کنترل اینگونه اعتراضات و سمت سو دادن آنها به سمتی دیگر زمینه تخریب اموال عمومی، دامن زدن به ایجاد ناامنی و اغتشاش و حمله به ارکان نظام را فراهم نمایند. لذا با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید همگان تلاش نمائیم تا بنحو مقتضی اینگونه مسائل و اعتراضات حتما در بستری قانونی انجام گیرد. حال فرض کنید شما رئیس دانشگاه یا یکی از معاونین دانشگاه هستید: به نظر شما چه راهکاری اصولی باید اندیشیده شود تا دانشجویانی که به برخی از تصمیمات و سیاست‌های مسئولین دانشگاه، استان و یا حتی کشوری اعتراضی دارند بتوانند این اعتراض خویش را از راه قانونی پیگیری کنند بنحوی که عده‌ای فرصت طلب نتوانند از آن سوءاستفاده کنند؟ خواهشمند است نظرات خویش را در همین گروه و یا به آدرس الکترونیک کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی (basij_asatid@of.iut.ac.ir) اصفهان ارسال فرمائید.

با تشکر

کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان