با سلام 

همانطور که مستحضر هستید در آستانه سالروز ترور سردار بزرگی هستیم که با دستور مستقیم رئیس جمهور تروریست آمریکا صورت گرفت. به تعبیر مقام معظم رهبری با شهادت ایشان مکتبی تحت عنوان
« مکتب حاج قاسم »  در جهان شکل گرفت که یک الگوی مکتبی جدید و باز تولید جدید از مکتب اسلام و دکترین اسلامی است. لذا ایشان در تریبون نماز جمعه فرمودند که نباید به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه کنیم بلکه باید به آن به چشم یک مکتب و یک مدرسه درس آموز بنگریم لذا از کلیه عزیزان استدعا می شود پیشنهاد های قابل اجرای خویش با عنوان چله بیداری و با هدف شناخت مکتب و تقویت روحیه استکبار ستیزی  در دانشگاهیان را  سریعا برای این دفتر ارسال فرمایید. 

Undefined