پایگاه بسیج اساتید ابومهدی المهندس

نظام اسلامی پس از تثبیت مقتدرانه ، اکنون در گام دو انقلاب، در مرحله تشکیل دولت اسلامی و الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت قرار گرفته است . شرط تبدیل ایران اسلامی به یک قدرت بین المللی ، حصول مرکزیت علمی جهانی است که این مهم بدون تحقق دانشگاه اسلامی امکان پذیر نخواهد بود .

خدمت به كشور از راههاى مختلفى ممكن است؛ يكى از بهترين راههايش خدمت به كشور از راه علم است. علم مايه‌ى اقتدار ملى، مايه‌ى قدرت كشور، مايه‌ى ثروت كشور و مايه‌ى سربلندى هر كشورى است.

محيط دانشگاه به‌طور طبيعى، محيط شادابى، نوگرايى، نوآورى و نوزايى است. محيط دانشگاه، محيط باليدن شخصيتها، جوشيدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشانِ پنهان در شخصيت انسان است. همچنين دانشگاه، محيط صفا و خلوص و حقيقت‌جويى هم هست؛ چون مجموعه، جوان است.

در دانشگاه اسلامى علم، با دين، و تلاشگرى با اخلاق، و تضارب افكار با سعه‌ى صدر و تنوع رشته‌ها با وحدت هدف، و كار سياسى با سلامت نفس، تعمق و ژرف‌نگرى با سرعت عمل، و خلاصه دنيا با آخرت همراه است.